Trường THCS Lê Bình - Thành phố Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tiền thân là trường phổ thông cấp 2 Thị Xã Hà Tĩnh, ra đời năm 1955. Trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành ...